Vi deler gerne vores viden

Vi har altid haft en tæt tilknytning til det økonomiske forskermiljø i Danmark. Vi har deltaget i adskillige forskningsprojekter og har jævnligt bidraget til professionelle tidsskrifter. Hvert kvartal udgiver vi et tema om dansk realkredit udarbejdet af Scanrates analytikere. 

Herunder finder du et udvalg af vores artikler, research og factsheets. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.

 • Artikel

  CRR2/FRTB – hvilken betydning får det for danske obligationer?

  Et centralt element i FRTB er en helt ny standardmetode til opgørelse af markedsrisiko. Denne artikel giver dig en introduktion til standardmetoden og en gennemgang af, hvordan de nye kapitalkrav skal beregnes for danske obligationer.

  Læs artikel
 • Rapport

  Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget

  I forbindelse med et større projekt omkring økonomisstyring i landbruget har landbrugets rådgivningscenter SEGES bedt os om at udarbejde en rapport over brug af markedsværdiopgørelser og horisontberegninger i forbindelse med gældsrådgivning.

  Læs artikel
 • Ph.d.

  Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage Backed Bonds

  I 1992 udgav Scanrates grundlægger og nuværende CEO, Svend Jakobsen, sin ph.d. "Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage Backed Bonds." Formålet var at udvikle og teste en model til prisfastsættelse af danske konverterbare realkreditobligationer. Afhandlingens kerne, den såkaldte gevinstkravmodel, er siden blevet standardmodellen hos de fleste markedsdeltagere.

  Læs artikel
 • Factsheet

  RIO Fixed Income System Factsheet

  Med RIO Fixed Income system får du markedets førende system til effektivt at analysere, beregne priser og vurdere risiko på obligationer og rentederivater. RIO er det førende system til analyse af danske realkreditobligationer.

  Læs artikel
 • Factsheet

  RIO Function Library Factsheet

  Med det brugervenlige modul til Excel kan du kombinere alle RIO’s avancerede modeller med Excels fleksibilitet og håndtere risiko effektivt i dit foretrukne regneark.

  Læs artikel
 • Rapport

  Indgreb mod afdragsfrihed - hvad gør Danmarks naboer?

  Denne rapport diskuterer behovet for et indgreb mod afdragsfrihed. Rapporten ser på tilsvarende indgreb, som er gennemført i tre af vores nabolande, og argumenterer for, at de hver for sig repræsenterer en mulig løsning for Danmark.

  Læs artikel
 • Præsentation

  Solvens II rentekurver

  I 2011 var Scanrates partner og CEO, Svend Jakobsen, inviteret af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) Financial Requirements Expert TP Subgroup i Frankfurt til at kommentere på solvens II / QI5 rentkurvemetodik. Her kan du downloade slides fra præsentationen.

  Læs artikel
 • Rapport

  Analyse af lovforslag om refinansieringsrisiko

  Som konsulenter for Nationalbanken har vi med udgangspunkt i lovforslag af 28. november 2013 om refinansieringsrisiko på rentetilpasningslån udarbejdet en rapport, der analyserer ændringerne i forhold til tidligere forslag og vurderer lovens konsekvenser på obligationsmarkedet.

  Læs artikel