FRTB øger kapitalkravene for danske fastforrentede konverterbare obligationer

Som et led i udviklingen af Basel III frameworket søsatte Basel-komitéen Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Det har adskillige år senere udmøntet sig i en række nye globale standarder for beregning af kapitalkrav for markedsrisiko i handelsbeholdningen. EU arbejder over de kommende år på at gøre disse standarder gældende for europæiske kreditinstitutter gennem Capital Requirements Regulation/Directive (CRR/CRD).…

Læs blogindlæg

FRTB introducerer nye risikofaktorer. Hvordan vil de påvirke variabelt forrentede obligationer?

I denne serie af blogs undersøger vi FRTB’s påvirkning på det danske obligationsmarked. I Scanrate (2020) giver vi et overblik over standardmetoden (SA-FRTB) for obligationer præsenterer samtidig, hvordan på kapitalkravene for RTL-obligationer ændrer sig. I denne blog bevæger vi os videre til danske variabelt forrentede realkreditobligationer med og uden cap/floor. Værdien af variabelt forrentede obligationer afhænger af fixingkurven, som er en separat risikofaktor i FRTB.…

Læs blogindlæg

FRTB's indvirkning på danske obligationer

Basel-komitéens Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) rykker hastigt nærmere med EU's nye CRD/CRR rapporteringskrav. I denne blog giver vi en overordnet introduktion til FRTB samt et overblik over, hvordan kapitalkravene ændrer sig for danske obligationer. Fastforrentede konverterbare rammes hårdest, fordi bankerne nu kapitalbelastes af curvature- og vega-risiko. RTL’ere og floatere rammes mindre hårdt, hvilket nok er gode nyheder for bankerne.…

Læs blogindlæg

Øger FRTB kapitalkravet for RTL-obligationer?

Basel-komitéens Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) rykker hastigt nærmere med nye kapitalkrav for markedsrisiko i handels-beholdningen. I denne blog diskuterer vi FRTB’s indvirkning på kapitalkrav til RTL-obligationer, som danske banker holder ca. 400 mia. DKK i samlet udestående. Vi estimerer, at kapitalkravet vil stige noget mindre end de 30-40%, som er blevet varslet af Basel-komitéen.…

Læs blogindlæg

Alt du skal vide om statsgaranterede realkreditobligationer

Henover sommeren 2018 har staten omlagt lån for ca. 8 mia. kr. i fastforrentede konverterbare obligationer til lån fra statsgaranterede kapitalcentre iflg. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvordan vil disse nye obligationer ændre det danske obligationslandskab, og hvordan skal de prisfastsættes sammenlignet med almindelige RTL-obligationer?…

Læs blogindlæg

Hvornår summerer deltavektorer?

Delta- og gammavektorer måler din porteføljes risiko overfor skift i specifikke nøglerenter. Men hvornår summerer de individuelle varigheder og konveksiteter til de tilsvarende risikomål baseret på parallelle renteskift? Og hvor godt repræsenterer delta- og gammavektorerne de underliggende obligationers karakteristika? Vi giver dig nogle (overraskende?) svar og yderligere indsigt i emnet.…

Læs blogindlæg