Alt du skal vide om statsgaranterede realkreditobligationer

Henover sommeren 2018 har staten omlagt lån for ca. 8 mia. kr. i fastforrentede konverterbare obligationer til lån fra statsgaranterede kapitalcentre iflg. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvordan vil disse nye obligationer ændre det danske obligationslandskab, og hvordan skal de prisfastsættes sammenlignet med almindelige RTL-obligationer?…

Læs blogindlæg

Hvornår summerer deltavektorer?

Delta- og gammavektorer måler din porteføljes risiko overfor skift i specifikke nøglerenter. Men hvornår summerer de individuelle varigheder og konveksiteter til de tilsvarende risikomål baseret på parallelle renteskift? Og hvor godt repræsenterer delta- og gammavektorerne de underliggende obligationers karakteristika? Vi giver dig nogle (overraskende?) svar og yderligere indsigt i emnet.…

Læs blogindlæg