Øger FRTB kapitalkravet for RTL-obligationer?

Basel-komitéens Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) rykker hastigt nærmere med nye kapitalkrav for markedsrisiko i handels-beholdningen. I denne blog diskuterer vi FRTB’s indvirkning på kapitalkrav til RTL-obligationer, som danske banker holder ca. 400 mia. DKK i samlet udestående. Vi estimerer, at kapitalkravet vil stige noget mindre end de 30-40%, som er blevet varslet af Basel-komitéen.…

Læs blogindlæg

Alt du skal vide om statsgaranterede realkreditobligationer

Henover sommeren 2018 har staten omlagt lån for ca. 8 mia. kr. i fastforrentede konverterbare obligationer til lån fra statsgaranterede kapitalcentre iflg. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvordan vil disse nye obligationer ændre det danske obligationslandskab, og hvordan skal de prisfastsættes sammenlignet med almindelige RTL-obligationer?…

Læs blogindlæg

Hvornår summerer deltavektorer?

Delta- og gammavektorer måler din porteføljes risiko overfor skift i specifikke nøglerenter. Men hvornår summerer de individuelle varigheder og konveksiteter til de tilsvarende risikomål baseret på parallelle renteskift? Og hvor godt repræsenterer delta- og gammavektorerne de underliggende obligationers karakteristika? Vi giver dig nogle (overraskende?) svar og yderligere indsigt i emnet.…

Læs blogindlæg