Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage Backed Bonds

 

I denne ph.d. udviklede og testede Scanrates nuværende CEO, Svend Jakobsen, en ny model til prisfastsættelse af danske konvertebare realkreditobligationer. 

 

Svend Jakobsen, Prepayment and the Valuation of Mortgage Backed Bonds, ph.d., Handelshøjskolen i Aarhus, 1992.

Formålet med afhandlingen er at udvikle og teste en model til prisfastsættelse af danske konverterbare realkreditobligationer. Afhandlingen introducerer den såkaldte gevinstkravsmodel, som analyseres indenfor rammerne af en Black-Derman-Toy rentestrukturmodel. Ved at opdele låntagerne i grupper med forskellig konverteringsadfærd kan man modellere burnout, dvs. det fænomen, at konverteringslysten aftager efter en periode med konvertering, uden brug af den tidskrævende Monte-Carlo simulation. Den foreslåede model testes på danske udtræksdata fra 1988 til 1992.

 

Download rapporten her

 

Tilbage til oversigten