FRTB og de nye EU-regler for bankernes kapitalkrav: Hvilken betydning får det for danske obligationer?

 

Et centralt element i FRTB er en helt ny standardmetode til opgørelse af markedsrisiko. Denne artikel giver dig en introduktion til standardmetoden og en gennemgang af, hvordan de nye kapitalkrav skal beregnes for danske obligationer.

 

Basel-komitéens Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) blev afsluttet i 2019 og danner rammen for nye EU-regler (CRR2)  for kapitalisering af markedsrisiko i bankers handelsbeholdning. Et centralt element er en helt ny standardmetode til opgørelse af markedsrisiko. Denne artikel giver en introduktion til standardmetoden og en gennemgang af, hvordan de nye kapitalkrav skal beregnes for danske obligationer. Isoleret set vil kapitalkravene til fastforrentede konverterbare realkreditobligationer stige markant, fordi bankerne skal stille kapital for konveksitets- og volatilitetsrisici, der ikke kapitalbelastes i den nuværende lovgivning. RTL-obligationer samt variabelt forrentede obligationer rammes mindre hårdt, hvilket nok er gode nyheder for bankerne.

Europæiske banker er pålagt at rapportere deres kapitalkrav i overensstemmelse med CRR2 inden efteråret 2021. Klik dig ind på artiklen herunder og find ud af, hvilken betydning de nye regler har for dig – og hvad du kan gøre for at komme sikkert igennem beregningerne. 

 

Læs artiklen her