Brug af horisontberegninger til gældsrådgivning i landbruget

 

I forbindelse med et større projekt omkring økonomistyring i lanbruget har landbrugets rådgviningscenter, SEGES, bedt os om at udarbejde en rapport om brug af markedsværdiopgørelser og horistontberegninger i forbindelse med gældsrådgivning. 

 

Horisontberegninger til brug for rådgivning af boligejere er detaljeret beskrevet i Svend Jakobsens rapport 'Horisontberegninger for boliglån' for Penge- og Pensionspanelet, 2013.

I modsætning til private boligejere, så er landbruget kendetegnet ved store og komplekse låneporteføljer med et bredt udvalg af låneprodukter, herunder banklån, realkreditlån, valutalån, rentederivater og leasingkontrakter. Rapporten illusterer, hvordan markedsværdiopgørelse og horisontberegning kan give en konsistent opsummering af landmandens soliditet, likviditet og renterisiko på tværs af samtlige produkter.

Rapporten offentliggøres efter aftale SEGES.

Download rapporten her

 

Tilbage til oversigten