Analyse af lovforslag om refinansieringsrisiko

 

Som konsulenter for Nationalbanken har vi med udgangspunkt i lovforslag af 28. november 2013 om refinansieringsrisiko på rentetilpasningslån udarbejdet en rapport, der analyserer ændringerne i forhold til tidligere forslag og vurderer lovens konsekvenser på obligationsmarkedet. 

 

Lovforslaget af 28. november 2013 til løsning af refinansieringsrisikoen for rentetilpasningslån er væsentligt ændret i forhold til det tidligere udkast til lovforslag og den oprindelige præsentation. I denne rapport analyseres ændringerne i forhold til de tidligere forslag, og vi konkluderer, at lovforslaget vil løse refinansieringsproblemet med meget små effekter på rentetilpasningsobligationernes egenskaber.

Lovforslaget giver til gengæld ikke nogen væsentlig reduktion af låntagers renterisiko. Rapporten afsluttes med en diskussion af mulighederne for at inddrage renterisiko i den kreditvurdering, som foretages i forbindelse med rådgivning om boliglån.

Download rapporten her

 

Tilbage til oversigten