Markedsledende værktøjer til
profitable beslutninger

Du går efter at foretage de mest profitable investeringer i danske realkreditobligationer baseret på solide analyser og unik markedsindsigt. Vi hjælper dig med at realisere det.

Læs her om obligationsanalysesystemet RIO, risikorapportering og meget mere.

RIO Fixed Income System

Ét system til intelligent obligationsanalyse

Med obligationsanalysesystemet RIO får du markedets førende system til effektivt at analysere, beregne priser og vurdere risiko på obligationer og rentederivater. Som det eneste system sikrer RIO dig samtlige benchmarkmodeller for alle typer realkreditobligationer på det danske marked.

 

Fleksibilitet i output og integration

RIO giver dig stor fleksibilitet til at konfigurere dine beregninger. Både i opsætningen af modeller og udformningen af resultaterne. Fleksibiliteten betyder også, at RIO nemt kan integreres til andre systemer.

 

Arbejd smartere med RIO i Excel

Med det brugervenlige Excel addin kan du kombinere alle RIO's avancerede modeller med Excels fleksibilitet og håndtere risiko effektivt i dit favorit-regneark. Du kan endda tilgå egne databaser og realtids input.

 

30+ års erfaring og ekspertise

RIO er den unikke kombination af 30+ års erfaring og ekspertise i det danske realkreditmarked og modeludvikling hertil. I 1986 var RIO det første – og i mange år også det eneste – system, der kunne estimere nulkuponrenter for dansk realkredit. I dag er bruges RIO af nogle af de største banker, pensionskasser og kapitalforvaltere i Danmark såvel som af udenlandske investeringsfonde.

 

Se factsheet om RIO Fixed Income System

Kontakt os for at høre mere om obligationsanalysesystemet RIO

 

 

Obligationsanalysesystemet RIO
er markedets benchmark til analyse af
danske realkreditobligationer.

 • Fleksibelt: Du kan tilpasse alle parametre
 • Nem integration til alle typer af systemer
 • Få adgang til alle RIO funktioner via Excel
 • Bygger på 30+ års ekspertise i branchen

 

 


Med risikorapportering fra
Scanrate får du:

 • En nem, fleksibel løsning i højeste kvalitet
 • Alle relevante risiko- og afkastberegninger
 • En leverance direkte til dit fortrukne system
 • Beregninger baseret på RIO og Danish Bond Data
 • Overvågning og drift af erfarne analytikere

 

Risikorapportering

Risikorapportering

Vores løsninger til risikostyring og -rapportering er skræddersyede til dig, der vil have de bedste risiko- og afkastberegninger på danske obligationer leveret direkte til dit foretrukne risikostyringssystem eller kapitalmarkedsplatform. Du bestemmer indholdet, og vi står for resten! Nemt, fleksibelt og i højeste kvalitet.

 

Dækker alle behov 

Du kan sammensætte din leverance til de behov, der er relevante for dig og din virksomhed. Vi dækker eksempelvis beregninger til styring, rapportering og overvågning af:

 • Markedsrisiko på handelsbeholdningen til Basel I-IV for banker og realkreditinstitutter (FRTB, CRD/CRR)
 • Renterisiko på bankbeholdningen til banker (IRRBB)
 • Renterisiko for pensionskasser og forsikringsselskaber (Solvency II)
 • Likviditet og nettorenteindtægter for banker og realkreditinstitutter (IRRBB, LCR)
 • Risiko, afkast og likviditet til intern brug for banker, realkreditinstitutter og kapitalforvaltere

 

Kombinerer dine data i ét feed

Leverancen er selvfølgelig baseret på RIO, markedets førende system til analyse af danske obligationer, vores realkreditmodel, samt stamdata af højeste kvalitet fra Danish Bond Data.

Du kan vælge blandt alle relevante data og beregninger på danske obligationer:

 • Stamdata og cash flows, officielle såvel som forecastede
 • Officielle kurser og evaluated prices
 • Almindelige og optionsjusterede varigheder, konveksiteter og risikonøgletal
 • Mapningsberegninger (delta- og gammavektorer)
 • Historiske afkastberegninger og -dekomponeringer
 • Beregninger i rentescenarier og horisonter

 

Overvåget og valideret 

De daglige beregninger køres i vores professionelle, automatiserede systemer, og vores erfarne analytikere og IT-folk står for overvågning, drift og support, så du kan fokusere på arbejdet med at styre og rapportere risiko- og afkast for din virksomhed!

 

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for en nøgletalsleverance!

Danish Bond Data

Få data af højeste kvalitet på danske realkreditobligationer

Danish Bond Data er din leverandør af data på danske realkreditobligationer.

Du får adgang til et omfattende sæt af data, som dækker alle aspekter af det danske obligationsmarked. Fra stamdata og markedskurser til mere avancerede informationer på realkreditobligationer - leveret direkte i det format, du ønsker.

Du slipper for at opsætte og vedligeholde et kompliceret dataflow og kan i stedet fokusere på vigtigere opgaver.

 

Value Added Data

For at maksimere kvaliteten af dit udbytte tilfører vores finansielle eksperter en lang række ekstra værdifulde informationer til data, som fx:

 • Kapitalcenter
 • Oplysninger om afdragsfrihed
 • Refinansieringsauktioner

Alle informationer bliver kvalitetstjekket via såvel manuelle som automatiserede valideringsprocedurer.

Vi tilbyder Danish Bond Data i samarbejde med Refinitiv. Siden 2001 har vi sammen arbejdet på at udvikle det mest omfattende datafeed på danske realkreditobligationer.

Se factsheet om Danish Bond Data

Kontakt os for at abonnere på Danish Bond Data

 

 

Med Danish Bond Data får du leveret  
det mest omfattende sæt af data på
danske realkreditobligationer.

 • Kompatibelt med alle porteføljesystemer
 • Value added data tilføjet af vores eksperter
 • Automatiserede og manuelle kvalitetstjek
 • Sparer dig tid 

 

 


Scanrate Pricing Service tilbyder dig 
beregnede priser på alle likvide og
illikvide realkreditobligationer på
det danske marked.

 • Alle priser i ét feed
 • End-of-Day og intradag levering 
 • Hver aspekt er grundigt dokumenteret
 • Uafhængig service

 

Scanrate Pricing Service

Evaluated prices på danske obligationer

Scanrate Pricing Service (SPS) giver dig beregnede priser for alle danske realkreditobligationer i ét feed. 

SPS-priserne kan bruges til vurdering af din obligationsporteføljes værdi eller som et uafhængigt alternativ til interne værdiansættelser.

 

Gennemsigtige og uafhængige data

Som den eneste uafhængige udbyder af beregnede priser på alle danske obligationer sætter vi stor ære i at tilbyde transparente og forståelige data, som du kan have tiltro til.

Som bruger af servicen får du adgang til SPS website, som indeholder stamdata, modelbeskrivelser og historisk prisperformance. Hver model og alle antagelser er forklaret i detaljer i den tekniske dokumentation, som også er til rådighed på SPS websitet.

Vi garanterer dig de bedste kompetencer, modeller og viden i markedet.

 

Se factsheet om Scanrate Pricing Service

Kontakt os for at få mere at vide om Scanrate Pricing Service

Scanrate Model Service

Scanrate Model Service 

Scanrate Model Service giver dig løbende opdaterede modeller til det danske obligationsmarked. Vores service dækker vores benchmark realkreditmodel, rentestrukturmodeller og rentekurver. Kombineret med et RIO system og stamdata fra Danish Bond Data får du dækket alle dine behov i én løsning!

 

Alle modeller i én pakke 

Scanrate Model Service giver dig adgang til vores kvartalsvist opdaterede realkreditmodel. Modellen har i mere end 25 år været markedets benchmark, og den bliver løbende videreudviklet i takt med ændringer og udvikling i obligationsmarkedet.

Scanrate Model Service indeholder også dagligt opdaterede rentekurver, realkreditspænd og rentestrukturmodeller til brug for prisfastsættelse, forecast af fixinger og modellering af refinansieringer. Modellerne er baseret på opdaterede markedskurser og volatiliteter samt gængse estimationsteknikker.

Alle modeller opdateres dagligt i vores professionelle og overvågede systemer. Alle trin i opdateringerne overvåges og valideres af vores erfarne analytikere, så du er sikret et solidt fundament i dine daglige beregninger og analyser!

 

Aktuelle analyser og ny udvikling 

Med et abonnement på Scanrate Model Service får du også adgang til vores serie af white papers, der indeholder aktuelle analyser om alle aspekter af det danske obligationsmarked, med speciel fokus på modellering, prisfastsættelse og nøgletalsberegninger. Et must-read for enhver obligationsanalytiker med interesse i det danske marked!

 

Kontakt os nu for at høre mere om vores modeller!

 


Scanrate Model Service dækker dine
modelbehov på det danske
obligationsmarked.

 • Vores benchmark realkreditmodel 
 • Dagligt opdaterede rentekurver og realkreditspænd
 • Dagligt opdaterede rentestrukturmodeller
 • Overvågning og drift af erfarne analytikere 
 • Adgang til white papers med aktuelle analyser og ny udvikling